Kajood
วิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก
หัตถกรรมจักสานกระจูด

ผลิตงานหัตถกรรมจักสานกระจูด

ภูมิปัญญางานหัตถกรรมจักสานกระจูด

        กระจูดเป็นพืชในท้องถิ่นของภาคใต้ เจริญเติบโตในพื้นที่มีน้ำท่วมถึง เช่นทุ่งหรือป่าพรุ ลำต้นกลมกลวงเป็นข้อแต่รีดให้แบบได้ ในตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ลุ่มที่ต้นกระจูดเติบโตได้ตามธรรมชาติ บรรพบุรุษในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากกระจูดที่ตากแห้งแล้วเพื่อจักสานเป็นเสื่อ กระบุง กระสอบ สมุก ตะกร้า ฯ เพื่อใช้ใส่สิ่งของต่างๆตามวิถีชีวิต ความรู้ที่สะสมและถ่ายทอดมายาวนานเกิดเป็นงานหัตถกรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าถึงปัจจุบัน

สมุกกระจูด
สมุก

จักสานกระจูดเป็นทรงกลม แปดมุม มีฝาปิด ในอดีตใช้สำหรับใส่ของใช้ หมาก พลู

กระบุงกระจูด
กระบุง

จักสานฐานเป็นสี่มุมด้านเท่า ตัวเป็นทรงกระบอก สูงต่ำตามลักษณะการนำไปใช้งาน

เสื่อกระจูด
เสื่อกระจูดหรือสาดจูด

เสื่อกระจูดหรือสาดจูดในภาษาใต้ เป็นการจักสานต้นกระจูดให้เป็นผืนกว้างยาวตามขนาดของต้นกระจูด สำหรับใช้ปูนอน หรือใช้รองตากข้าวเปลือกในอดีต

เบาะรองนั่งกระจูด
เบาะรองนั่ง

การสานกระจูดเป็นทรงกระบอก ใส่นุ่นไว้ด้านใน แล้วสานปิดหัวปิดท้าย สำหรับใช้รองนั่ง

พัฒนาต่อยอด

         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก เป็นผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานจากต้นกระจูด เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน กว่า 20 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดสรรเป็นสินค้าหัตถกรรมคุณภาพ และได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP ระดับประเทศ ผลิตภัณฑ์กระจูดที่รู้จักจากสินค้าหัตถกรรม OTOP เช่น เสื่อกระจูด ตะกร้ากระจูด กระเป๋ากระจูด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทย จนปัจจุบันกลุ่มฯ ได้พัฒนารูปแบบของสินค้าหัตถกรรมให้มีความหลากหลายและทันสมัยโดยใช้การจักสานและตัดเย็บ นอกจากกระสานกระจูดแล้วกระจูดประดิษฐ์อะไรได้อีกบ้าง เช่นกระเป๋าเดินทางแบบมีล้อ กระเป๋ากระจูดแฟชั่นแบบตัดเย็บ กระเป๋าเอกสาร หมวกเปียจากเส้นกระจูด แฟ้มเอกสาร ปกเมนู ปกเมนูร้านอาหาร กล่องบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ข้าวสารจากวัสดุธรรมชาติ พัดจากเสื่อกระจูด แผ่นรองจาน แผ่นรองแก้วน้ำ เสื่อกระจูดใช้ตกแต่งฝาผนังห้อง เพดานห้อง เป็นต้น เพื่อให้สินค้าหัตถกรรมตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

กระเป๋าสานกระจูด
กระเป๋ากระจูด
ตะกร้าและกล่องกระจูด
ตะกร้าและกล่องกระจูด
ปกเมนูและแฟ้มเอกสาร
ปกเมนูและแฟ้มเอกสาร
สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์กระจูด
ผลิตภัณฑ์กระจูดใช้งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์งานจักสานกระจูด

วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมจักสานกระจูดทั้งแบบดั่งเดิม และพัฒนารูปแบบกระเป๋ากระจูดตัดเย็บ เป็นเอกลักษณ์กระเป๋ากระจูดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นของใช้หลากหลายรูปแบบ สวยงาม ทันสมัยตามแบบแฟชั่น ให้สามารถนำไปใช้งานได้ตรงความต้องการของลูกค้า

กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ สีธรรมชาติ
ตะกร้าสาน จากกระจูด สีธรรมชาติ
ตะกร้าสาน จากกระจูด สีธรรมชาติ
ตะกร้าสาน จากกระจูด สีธรรมชาติ
ตะกร้า ตัดเย็บ จากเสื่อกระจูด
กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด สีย้อม
ตะกร้าสานกระจูด
ตะกร้าสานกระจูด
ตะกร้าสาน ใส่เสื้อผ้า
ตะกร้าสาน ใส่เสื้อผ้ามัดย้อม 2 สี
ปกเมนูอาหาร จากกระจูด
ปกเมนูอาหาร จากกระจูด หุ้มด้วยผ้าไหม
ปกเมนูอาหาร จากกระจูด ขัดสีโอ๊ค
ปกเมนูอาหาร จากกระจูด สีย้อม
สาดจูด เสื่อกระจูด เสื่อลายยกดอก
สาดจูด เสื่อกระจูด ลายสอง
สาดจูด เสื่อกระจูด
แผ่นรองจานจากเสื่อกระจูด

 ดูผลงานทั้งหมด

×

วิสาหกิจชุมชน

ความเป็นมา

ต้นกระจูดอยู่ในวิถึชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นภาคใต้มาตั้งแต่ดั่งเดิม เนื่องจากกระจูดเป็นพืชพื้นถิ่น สามารถหาได้ง่ายมีทั่วไปในป่าพรุของชุมชน นำมาใช้จักสานเพื่อเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน จนเมื่อมีการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประมาณปี ๒๕๒๗ ในครั้งนี้ แม่เฒ่าเพียร นิ่มเผือก ได้เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้สานสมุกให้กำนันส่งเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเข้าประกวด ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศ จังหวัดนราธิวาส และได้รับรางวัลด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับความสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา สืบทอดงานจักสานกระจูดไม่ให้เลือนหายไป ลูกหลานหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อให้เป็นประโยชน์ สร้างรายได้แก่ชุมชน และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

วิสาหกิจชุมชน

หัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยนำภูมิปัญญาซึ่งถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายาย ในการสานเสื่อกระจูด กระบุง กระจาด สมุก ตะกร้า ซึ่งเคยจักสานไว้ใช้งานในครัวเรือนด้วยต้นกระจูดซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มฯขึ้น ได้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้ากระจูดให้เข้ากับยุคสมัย นำไปใช้งานได้หลากหลาย มีการจัดการที่ดีทำให้สินค้ามีคุณภาพ ตรงความต้องการของลูกค้า ขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อได้ส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกมีรายได้เสริม อีกทั้งยังได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาในการจักสานกระจูด ถ่ายทอด สืบทอดให้กับลูกหลานในครัวเรือน เพื่อนบ้าน นักเรียน นักศึกษา หรือชุมชนอื่นๆที่มีความสนใจภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมจักสานกระจูด
ดูข้อมูลวิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมจักสานกระจูดบ้านห้วยลึก ได้ที่นี่ >>ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด


เรียนรู้หัตถกรรมจักสานกระจูด


จากภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมและการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัย จึงสามารถผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จักสานคุณภาพ โดยได้รับมาตรฐานสินค้า OTOP ระดับประเทศ บริหารจัดการด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตผลงานหัตถกรรมฝีมือคนไทยและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นรายได้ให้กับชุมชน จากระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ในการทำงานหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้สืบทอดสู่ลูกหลาน เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

สนใจ สัมมนา ศึกษาดูงาน งานหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก ติดต่อคุณเปิ้ล โทร. 089-926-1175 (กรุณานัดล่วงหน้า)

เรียนรู้งานหัตถกรรมจักสานกระจูด

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081 892 4677 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี