Kajood

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

ผลิตภัณฑ์ประเภท กระเป๋ากระจูด

กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูดตัดเย็บ
กระเป๋าตัดเย็บ
ตัดเย็บ สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูดตัดเย็บ
ตะกร้ากระจูดผ้ายีนส์
กระเป๋าจูดทรงกลม
กระเป๋าลายขอ
กระเป๋าตัดเย็บ
กระเป๋าตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋าจูด
กระเป๋าจูด
กระเป๋าจูด
กระเป๋าจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋าจูด ทรงสูง
กระเป๋าเป้สะพายข้าง
กระเป๋าถือ
กระเป๋าถือ
กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าเอกสาร
กระเป๋าใส่เอกสาร
กระเป๋าใส่ของขวัญ
กระเป๋าสตางค์
งานจักสาน ผลิตภัณฑ์จักสาน เสื่อกระจูด

ดูก่อนหน้า ดูถัดไป

×

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081 892 4677 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี