Kajood

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

ผลิตภัณฑ์ประเภท กระเป๋ากระจูด

กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ สีธรรมชาติ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
ตะกร้ากระจูด ผ้ายีนส์
กระเป๋าจูด ทรงกลม
กระเป๋ากระจูด ลายขอ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด ตัดเย็บ
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋าจูด
กระเป๋าจูด
กระเป๋าจูด
กระเป๋าจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋าจูด ทรงสูง
กระเป๋าจูด ทรงสูง
กระเป๋าจูด ทรงสูง
กระเป๋ากระจูด ใส่เอกสาร
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าเป้สะพายข้าง
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าเป้สะพายข้าง
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าสะพายข้าง
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าสะพายข้าง สีธรรมชาติ
กระเป๋าจักสาน กระเป๋าจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋าจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋าจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋าจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด สีธรรมชาติ
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด สีย้อม
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด
กระเป๋าจักสาน กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าถือ
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าถือ
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าถือ
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าถือ
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าเอกสาร
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าใส่เอกสาร
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าใส่ของขวัญ
กระเป๋ากระจูด กระเป๋าสตางค์
กระเป๋ากระจูด งานจักสาน ผลิตภัณฑ์จักสาน เสื่อกระจูด

ดูก่อนหน้า ดูถัดไป

×

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081 892 4677 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี