Kajood

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

ผลิตภัณฑ์ประเภท ตะกร้าและกล่องกระจูด

ตะกร้ากระจูด สีธรรมชาติ สายธรรมชาติ
สีธรรมชาติ สายหนังเทียม
สีธรรมชาติ ทรงกลม สายผ้า
ตัดเย็บ
กล่องกระจูด(ดำ)
กล่องกระจูด(น้ำตาล)
กล่องกระจูดสำหรับใส่ขวดไวน์
กระเช้าของขวัญ ทรงสี่เหลี่ยม
ตะกร้ากระจูด สีธรรมชาติ เย็บผ้าสียีนส์ครึ่งใบ
กระบุงจูด
งานจักสาน กระบุงกระจูด
งานจักสาน กระบุงกระจูด
กระบุงกระจูด
กระบุงกระจูด
ตะกร้าผ้ากระจูด
ตะกร้ากระจูด
ตะกร้าผ้ากระจูด
กระจาดสานกระจูด
กล่องเอกสาร
กล่องทิชชู่สาน
กล่องกระจูด
กล่องกระจูดสี่เหลี่ยม
กล่องกระจูดสี่เหลี่ยม

ดูก่อนหน้า ดูถัดไป

×

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081 892 4677 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี