Kajood

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

ผลิตภัณฑ์ประเภท ปกเมนูและแฟ้มเอกสาร

เมนูอาหาร กระจูดสาน
แฟ้มเอกสาน กระจูดสาน
ปกเมนูอาหาร กระจูดสาน
ซองนามบัตร
ปกสมุดกระจูดสาน

ดูก่อนหน้า ดูถัดไป

×

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081 892 4677 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี