Kajood

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก

ผลิตภัณฑ์ประเภท ของใช้ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์จากกระจูด หมวกกระจูดผู้ชาย
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด หมากกระจูดสตรี
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด สมุก ภาชนะทรงกลมแปดมุม
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด กล่องทิชชูกระจูด
จักสานกระจูด เสื่อกระจูด เสื่อลายยกดอก สาดจูด
จักสานกระจูด เสื่อกระจูด สาดจูด ลายสอง
จักสานกระจูด เสื่อกระจูด สาดจูด
จักสานกระจูด แผ่นรองจานกระจูด กระจูดสาน
สินค้าหัตถกรรม หมอนใบเตย
สินค้าหัตถกรรม เบาะรองนั่งกระจูด กระจูดสาน
สินค้าหัตถกรรม เบาะรองนั่งกระจูด กระจูดสาน
สินค้าหัตถกรรม เบาะรองนั่งกระจูด กระจูดสาน
ผลิตภัณฑ์จักสาน เบาะรองนั่งกระจูด กระจูดสาน
ผลิตภัณฑ์จักสาน เบาะรองนั่งกระจูด กระจูดสาน
ผลิตภัณฑ์จักสาน เบาะรองนั่งกระจูด กระจูดสาน
ผลิตภัณฑ์จักสาน พัดกระจูด เสื่อกระจูด
เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์จักสาน กระจูดสาน สาดจูด
เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์จักสาน กระจูดสาน สาดจูด
เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์จักสาน กระจูดสาน สาดจูด
เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์จักสาน กระจูดสาน สาดจูด
เสื่อกระจูด ผลิตภัณฑ์จักสาน กระจูดสาน สาดจูด
ผลิตภัณฑ์จักสาน ปลอกหมอนกระจูด กระจูดสาน
ผลิตภัณฑ์จักสาน ปลอกหมอนกระจูด กระจูดสาน
ผลิตภัณฑ์จักสาน ปลอกหมอนกระจูด กระจูดสาน

ดูก่อนหน้า ดูถัดไป

×

ติดต่อเรา

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

081 892 4677 , 089 926 1175

kajood_surat@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดบ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี